Om rally

Jo, rally är en motorsporttävling, där bilföraren kör en lång vägsträcka, tävlingen kallas ofta för bilsportens svenska nationalgren. När dessa tävlingar körs stängs de vägar som rallyförarna kör på av för annan trafik, och som förare ska du ta dig fram till mål på snabbast tid. Vägarna bilarna kör på kallas för specialsträckor, och förutom föraren finns en kartläsare med som lotsar fram rätt på vägarna och håller koll på tiderna. Vissa av sträckorna är så kallade transportsträckor, som är vägar med vanlig trafik och har de regler som gäller där. Ibland körs bilarna på krokiga och smala vägar, då gäller det att hålla bilen på vägen och inte köra av eller hamna i något dike. Längs vägen finns serviceplatser utplacerade och där bör förarna befinna sig på utsatt tid, kommer föraren för sent eller för tidigt, blir det straffsekunder. Förutom kartläsaren som finns med i bilen är funktionärerna viktiga, deras uppgift är att notera att tiderna är korrekta, att inga obehöriga tar sig in på körsträckan och även att den säkerhet som ska följas verkligen uppfylls. För publiken finns särskilda regler uppsatta om var de får befinna sig under loppet, så ingen kommer att skada sig om någon bil kör av vägen. I bilen måste det finnas minst ett fyrpunktsbälte, de som sitter i bilen måste ha brandsäkra kläder, hjälm och en säkerhetsbur att sitta i.

Kriterier för tävlingsbilarna

Bilarna som ska tävla delas in i olika klasser:

  • Motorsvaga är en klass.
  • Specialbyggda bilar som har ett jetplans acceleration delas in i en klass.
  • Om bilen är två- eller fyrhjulsdriven är också en särskild klass.
  • Bilens ålder, många förare har äldre bilar som de kör loppen med.

Börja köra rally

Känner du att rally är en sport du vill prova på, så finns det många olika föreningar, kontakta den som ligger närmast din ort, så förklarar de med glädje vad du ska tänka på och välkomnar dig på ett möte.